Obchodní podmínky Obchodní podmínky

Platba a storno objednávky

Platba se provádí v hotovosti při předání. Odesláním objednávky je objednávka považována za závaznou. Storno objednávky přijímáme 1 den před dodáním.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze při anebo po převzetí zboží a to do 22. prosince 2014. Pozdější reklamace nebudou brány na zřetel.Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit kupujícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu na adresu obchod@vanocni-stromecek.cz nebo telefonicky či písemně. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil originální fakturu a originální dodací list. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace. Reklamace vánočního stromku je možná bez možnosti výměny za jiný a s tím, že kupujícímu bude navrácena max. částka 50 % z celkové ceny včetně DPH. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání stromku, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

mediapolisvánoční stromy túje živý plot